หน้าใหม่

นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ DENGO

DENGO ให้ความสำคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคทุกคน ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าการเลือกซื้อสินค้าบนเว็บไซต์มีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนตัวไม่ถูกล่วงละเมิด และไม่ว่าจะเลือกวิธีการชำระเงินด้วยช่องทางใดก็ตาม ลูกค้าจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสูงสุดเสมอ และหลังจากได้รับสินค้าแล้ว ลูกค้ายังอุ่นใจได้ในระยะยาวด้วยนโยบายการรับประกันสินค้า ที่ดีเยี่ยมของเรา 

สินค้ามีการรับประกันทุกชิ้น อุ่นใจได้ในระยะยาว

สินค้าอุปโภคทุกชิ้นบนเว็บไซต์ DENGO มาพร้อมกับการรับประกันสินค้า ลูกค้าจึงสามารถวางใจได้ว่าหากสินค้าชำรุดจากการใช้งาน ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมาให้เราเพื่อทำการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมตามเงื่อนไข โดย DENGO ยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ในกรณีที่สินค้าชำรุดเสียหายจากตัวสินค้าเอง ภายใน 7 วัน หลังได้รับสินค้า ทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้าเองซึ่งเงื่อนไขของการรับประกันมีดังต่อไปนี้

เมื่อมีความประสงค์ในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ท่านจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัททราบผ่านช่องทางด้านล่างนี้

        อีเมล : 10xsupport@10xgroupholding.com
        LINE 10xSupport : @10x10
        Call Center : 02-105-4216 กด 2 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:30 - 17:00น.)

เพื่อประเมินเบื่องต้นและเตรียมการประสานงานก่อนการส่งสินค้ากลับมายังบริษัท

กรณีส่งเคลมเนื่องจากสินค้าชำรุดเสียหายจากตัวสินค้าเอง

 • ทำการติดต่อพร้อมส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยนเครื่องใหม่ ภายใน 7 วันหลังจากรับสินค้า
 • ต้องแนบใบเสร็จของตัวสินค้ามาด้วย
 • สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ครบถ้วน   
 • สินค้าต้องไม่ชำรุด เสียหายจากการใช้งานของผู้ซื้อ หรือมีรอยขีดข่วน ตกกระแทก เปียกน้ำ รอยขนแมว ( เช่น TABLET, GPS, กล้อง DVR )
 • บรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์
 • อุปกรณ์เสริมมีครบทุกชิ้น และอยู่ในสภาพดี
 • มีพลาสติกที่ใช้ห่อหุ้มสินค้าครบถ้วน

กรณีทางบริษัทส่งสินค้าไม่ตรงกับรายการที่สั่งซื้อ (อ้างอิงรายการสั่งซื้อ ที่ลูกค้ากรอกผ่านหน้า Website)

 • ทำการติดต่อพร้อมส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยนเครื่องใหม่ ภายใน 7 วันหลังจากรับสินค้า
 • แนบใบเสร็จของตัวสินค้ามาด้วย
 • สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ครบถ้วน
 • สินค้าต้องไม่ชำรุด เสียหายจากการใช้งานของผู้ซื้อ หรือมีรอยขีดข่วน ตกกระแทก เปียกน้ำ รอยขนแมว ( เช่น TABLET, GPS, กล้อง DVR )
 • บรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์
 • อุปกรณ์เสริมมีครบทุกชิ้น และอยู่ในสภาพดีและไม่ถูกแกะใช้
 • มีพลาสติกที่ใช้ห่อหุ้มสินค้าครบถ้วน

*หมายเหตุ : คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่รับประกันนี้ มีผลคุ้มครองสำหรับผลิตภัณฑ์ที่

 • ซื้อจาก www.dengotech.com เท่านั้น
 • อยู่ในช่วงระยะเวลาของการรับประกันตามเงื่อนไขที่ได้ระบุในใบเสร็จของสินค้านั้นๆ

การซ่อมแซม

 • หากระยะเวลาการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตสินค้ายังไม่หมดอายุ กรุณาติดต่อ
        อีเมล : 10xsupport@10xgroupholding.com
        LINE 10xSupport : @10x10
        Call Center : 02-105-4216 กด 2 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:30 - 17:00น.)

เพื่อรับแนวทางแก้ไขเบื้องต้น หรือขอข้อมูลการส่งเข้าศูนย์ซ่อม

 • หากเกิดปัญหาในการใช้งานหรือเกิดความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ กรุณาตรวจสอบคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยตัวของผู้ซื้อเองก่อน หากข้อบกพร่องนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้ขอบเขตความคุ้มครองของสัญญาการขยายเวลารับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์นั้นๆ ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม (เฉพาะค่าอะไหล่ ฟรีค่าแรง)
 • กรณีสินค้าอยู่ในประกันตามที่ระบุในใบเสร็จ (ที่แนบมากับตัวสินค้า) ฟรีค่าอะไหล่+ค่าแรง *ส่วนของค่าจัดส่ง เป็นการดำเนินการของผู้ซื้อ
 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าเกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายสำหรับส่งคืนสินค้า 150 บาท โดยบริษัทฯ จะส่งคืนสินค้าแบบเก็บเงินคปลายทาง

 

ประกันหมด.. ไม่ทอดทิ้ง..

ทาง DENGO มีนโยบายในการดูแลลูกค้าหลังการขายสำหรับลูกค้าทุกท่าน โดยในกรณีที่ประกันของตัวสินค้าได้สิ้นสุดลงแล้ว หากสินค้ามีปัญหาทางเราคิดเฉพาะค่าอะไหล่ตามความเป็นจริงเท่านั้น

 *ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่ทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนทำการเปลี่ยนอะไหล่เพื่อทราบเจตจำนงของลูกค้าแล้วจึงดำเนินการในขั้นต่อไป

กรณีส่งซ่อมสินค้า หรือพบปัญหาการใช้งานเมื่อเลยระยะประกัน

 • แจ้งรายละเอียดปัญหาของตัวเครื่องที่พบลงในกระดาษ
 • แนบใบเสร็จของตัวสินค้ามาด้วย (ถ่ายสำเนาเอกสารใบเสร็จ แนบกับตัวสินค้าที่ส่งซ่อมมาด้วย)
 • แนบตัวสินค้าพร้อม อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วม (เช่นที่ชาร์จ หรือ OTG กรณีเปิดเครื่องไม่ติดหรือชาร์จไฟไม่เข้าเพื่อทำการตรวจสอบ)

กรณีเบิกอะไหล่จากโรงงาน

 • ติดต่อ
        อีเมล : 10xsupport@10xgroupholding.com
        LINE 10xSupport : @10x10
        Call Center : 02-105-4216 กด 2 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:30 - 17:00น.)

เพื่อขอรับข้อมูลอะไหล่ดังกล่าวได้โดยตรง

 

เงื่อนไขและข้อตกลงในการจัดส่งสินค้า

DENGO บริการจัดส่งสินค้าภายในราชอาณาจักรไทยตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ด้วยบริการจัดส่งสินค้าของบริษัทเอกชน โดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงในการจัดส่งดังต่อไปนี้

 • สินค้าที่ได้รับการสั่งซื้อในทุกๆ order ทางเราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อส่งสินค้าถึงมือท่านภายใน 1-3 วันทำการ 
 • การจัดส่งสินค้าอาจใช้เวลามากกว่า 7 วันทำการ ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งจองล่วงหน้า กรณีสินค้าขาดตลาด หรือกรณีอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ โดยทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางโทรศัพท์อีกครั้ง 
 • ทางเราจะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า 
 • ลูกค้าจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจากทาง DENGO ผ่านทางอีเมลที่ท่านใช้ระบุในช่องสำหรับติดต่อกลับ
 • การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามลำดับหมายเลขคำสั่งซื้อสินค้าที่ทำรายการสั่งซื้อในแต่ละวัน 
 • สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขคำสั่งซื้อสินค้าเดียวกันอาจได้รับการจัดส่งแยกกันขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆ
 • สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุตอนทำรายการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีก เมื่อสินค้านั้นได้รับการจัดส่งแล้ว
 • ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ทำการจัดส่ง โดยไม่รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 • ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างช่วงเทศกาล หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่นภัยธรรมชาติ

 

การรับประกันเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ภายใน 7 วัน

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

เป้าหมายหลักของเราคือการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ดังนั้นทางเราจึงขอมอบความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนสินค้าใดๆ ก็ตามที่ชำรุดหรือ ยังไม่ได้ใช้งานภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า อนึ่ง สินค้าที่จะทำการขอเปลี่ยน จะต้องอยู่ในสภาพเดิมไม่ผ่านการใช้งานดังที่กล่าวไว้ในนโยบายการ รับประกันการเปลี่ยนสินค้า หากสินค้าชำรุด หรือเสียหายจากตัวสินค้าเอง ชำรุดจากการขนส่ง หรือสินค้าไม่ตรงกับรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อ ทางเรามีความยินดีที่จะเปลี่ยนคืนสินค้าให้กับลูกค้า (เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้าเอง เช่น ตกกระแทก แตก หัก งอ บุบ คราบของเหลว เปียกน้ำ รอยขีดข่วนขนแมวจากการใช้งาน) หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน หรือวิธีการ ในการเปลี่ยนสินค้า โปรดดูรายละเอียดที่นี่ สินค้าส่วนใหญ่ที่จำหน่ายบนหน้าเว็บไซต์ของเราเป็นไปตามนโยบายคืนสินค้าโดย ทั่ว ๆ ไปของทางเรา แต่สินค้าบางชิ้นมีโนโยบายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน

1. ข้อกำหนดสำหรับการคืนเงินเต็มจำนวน

 • สินค้าจะต้องได้เปลี่ยนคืนภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้า เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นตามรายละเอียดของสินค้าชนิดนั้น
 • สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพใหม่ ส่งคืนพร้อมกับบรรจุภัณฑ์เดิม อุปกรณ์เสริม ใบรับประกันสินค้า และใบเสร็จรับเงิน แบบครบถ้วน

2. กรณีการเปลี่ยนคืนสินค้า

เหตุผลการคืนสินค้า

สิ่งที่ต้องทำ

สินค้าชำรุด เสียหายจากการขนส่ง แตก รอยตกกระแทก หรือสินค้ามีความแตกต่างจากที่อธิบายบนหน้าเว็บไซต์

ติดต่อแผนกบริการลูกค้าของเรา (ติดต่อภายใน 12 ชั่วโมง ของวันที่ท่านรับสินค้าทันที พร้อมเก็บบรรจุภัณฑ์ เช่นกล่องไปรษณีย์เดิม เพื่อทำการส่งกลับ หากเกินกว่า 12 ชั่วโมงหลังจากได้รับสินค้า ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า)

สินค้าชำรุดภายใต้การรับประกันหลังจาก 7 วันของการจัดส่ง

หากสินค้าได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน กรุณาติดต่อเพื่อแจ้งปัญหากับผู้ผลิตสินค้าได้โดยตรง หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการติดต่อกับผู้ผลิตสินค้า กรุณาติดต่อไปที่แผนกบริการลูกค้าของเราเพื่อดำเนินการคืนสินค้า

การคืนสินค้าที่ไม่ชำรุดและผ่านการใช้งานแล้วภายใน 7 วัน

หากสินค้าถูกแกะและยังไม่ชำรุด ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืนสินค้า

การเคลมผิด / กรณีที่ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้

หากทางเราพบว่าการประเมินคุณภาพของสินค้าส่งคืนที่ท่านทำการเคลมไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขการคืนสินค้า ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการส่งคืนสินค้าแก่ท่าน

3. เงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

สินค้าที่จะทำการส่งคืนนั้นต้องปราศจากการใช้งาน บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม พร้อมคู่มือการใช้งาน อุปกรณ์เสริม และใบกำกับสินค้า สินค้าที่ถูกส่งคืนจะได้รับการตรวจสอบโดยแผนกตรวจสอบคุณภาพสินค้าของทางเราเพื่อประเมินการชำรุดและความเสียหาย เมื่อสินค้าไปถึงคลังสินค้าของเรา ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลานานถึง 3 วันทำการ สินค้าทดแทนหรือการคืนเงินจะได้รับการดำเนินการหลังการอนุมัติจากแผนกตรวจสอบคุณภาพสินค้า ในกรณีที่ทางแผนกพบว่าสินค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ข้างต้น และหากทางแผนกพบว่าสินค้าไม่มีความบกพร่องตามที่ท่านแจ้ง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืน และขอส่งสินค้ากลับไปยังผู้ส่ง/ลูกค้าโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

4. สินค้าที่ไม่สามารถคืนได้

 • สินค้าที่หมดระยะเวลาการเปลี่ยนคืนภายใน 7 วัน แต่ยังอยู่ในอายุการรับประกัน (อาทิ มือถือ, แท็บเล็ต) ผู้ซื้อกรุณาติดต่อผู้ผลิตโดยตรงเพื่อรับการบริการ, การรับประกัน และข้อมูลการคืนสินค้า)
 • สินค้าเพื่อการบริโภค
 • สินค้าใดๆ ที่หมายเลขผลิตภัณฑ์หรือหมายเลข UPC สูญหาย

หมายเหตุ: หากท่านพบปัญหาเกี่ยวกับสินค้าเหล่านี้ หรือหากท่านได้รับสินค้าที่ไม่สามารถคืนได้และพบว่ามีการชำรุดเสียหาย โปรดติดต่อแผนกบริการลูกค้าของเราโดยทันที

5. วิธีการส่งคืนสินค้า

การส่งคืนสินค้าไปยังคลังสินค้าของทางเรา สามารถทำได้โดยผ่านทางไปรษณีย์ไทยด้วย EMS เท่านั้น โปรดใช้แบบฟอร์มในการคืนสินค้านี้ โปรดหลีกเลี่ยง การส่งสินค้ากลับมายังที่อยู่สำนักงานของเราเพราะทางเราไม่สามารถดำเนินการ การร้องขอส่งคืนสินค้าให้กับท่านได้ หากเกิดข้อผิดพลาด จากทางเรา ทางเรายินดีที่จะคืนเงินค่าจัดส่งให้ท่าน โปรดทราบว่าสินค้าทดแทนหรือการคืนเงินจะได้รับการดำเนินการทันทีเมื่อสินค้า ที่ท่านต้องการเปลี่ยนคืนได้ถูกส่งมาที่คลังสินค้าของทางเราแล้วเท่านั้น โปรดทราบทางเราไม่สามารถเปลี่ยนได้ทันทีที่สินค้ามาถึงเรา อาจจะใช้เวลานานถึง 3 วันในการดำเนินการ และทางเราจะส่งคืนสินค้าให้ท่านทางไปรษณีย์ EMS เท่านั้น

6. เหตุผลในการขอเปลี่ยนคืนสินค้า

เมื่อต้องการเลือกเหตุผลในการคืนสินค้าในแบบฟอร์มการคืนสินค้า (โดยท่านสามารถดูแบบฟอร์มการคืนสินค้าได้) โปรดยึดเหตุผลตามตารางดังต่อไปนี้

เหตุผล

คำอธิบาย

เสียหาย

เสียหายในระหว่างการจัดส่ง

ชำรุด

สินค้าใช้งานไม่ได้ หรือไม่เป็นไปตามข้อมูลที่ผู้ผลิตได้ระบุไว้

สินค้าผิด / ไม่ถูกต้อง

ไม่ใช่สินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ (รวมถึงขนาดหรือสีสินค้าผิด)

สินค้า / อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนของสินค้าสูญหายหรือได้รับไม่ครบ

อุปกรณ์ / ชิ้นส่วนสูญหายหรือได้รับไม่ครบดังที่ระบุไว้ในบรรจุภัณฑ์

ขนาดไม่พอดี

ได้รับสินค้าที่มีขนาดตามที่สั่งแต่สวมใส่แล้วไม่พอดี

ข้อผิดพลาดบนหน้าเว็บไซต์

สินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะ, คำอธิบายรายละเอียดสินค้า หรือรูปภาพ ซึ่งปัญหานี้เป็นผลทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือทำให้ข้อมูลผิดบนหน้าเว็บไซต์

ไม่ตรงตามความต้องการ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง / ไม่พึงพอใจ

เหตุผลส่วนตัว

เปลี่ยนใจ

เหตุผลส่วนตัว

7. ระยะเวลาในการคืนสินค้าขึ้นอยู่กับรูปแบบการชำระเงิน

ผ่านบัญชีธนาคาร ใช้เวลาในการดำเนินการ 3-4 วันทำการ หลังจากทางเราได้รับสินค้า

8. การคืนเงินสำหรับสินค้าที่ซื้อตามโปรโมชั่นหรือด้วยรหัสส่วนลด

สำหรับสินค้าลดราคา จำนวนเงินคืนจะเป็นจำนวนเดียวกับจำนวนเงินที่ท่านชำระค่าสินค้าเข้ามา และไม่ใช่มูลค่าเดิมของราคาสินค้า ตัวอย่างเช่น หากท่านซื้อสินค้าลดราคาในราคา 500 บาท แต่ราคาเดิม

 • ของสินค้านั้นคือ 1,000 บาท ทางเราจะดำเนินการคืนเงินให้ท่านจำนวน 500 บาท
 • หากท่านสั่งซื้อสินค้าด้วย รหัสส่วนลด ทางเราจะดำเนินการคืนตามจำนวนที่ท่านซื้อสินค้านั้นๆและมอบ รหัสส่วนลด ทดแทนให้ท่าน

9. การคืนเงินค่าธรรมเนียมการส่งสินค้าคืนทางไปรษณีย์ไทย

หากท่านรับสินค้าผิด ชำรุด หรือเสียหาย ภายใน 7 วัน ทางเรามีความยินดีที่จะคืนเงินค่าจัดส่งให้ท่านรวมถึงค่าธรรมเนียม EMS

10. ติดต่อ

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้า หรือต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินการคืนสินค้า โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ที่

        อีเมล : 10xsupport@10xgroupholding.com
        LINE 10xSupport : @10x10
        Call Center : 02-105-4216 กด 2 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:30 - 17:00น.)

เรายินดีอย่างยิ่งที่จะตอบคำถาม และให้ความช่วยเหลือท่าน

Visitors: 9,386,766