ยืนยันคุณภาพ และความสำเร็จตลอด 5 ปี ของแบรนด์ DENGO กับรางวัล THE QUALITY AWARDS 2019

1.รายการ Starzab

  

2.รายการ Matem News

 

3.รายการหน้าหนึ่งบันเทิง

 

4. รายการ Lady Society

5. รายการ TV Pool

6. รายการสยามดารา

7. สยามรัฐ

8. มายาแชนแนล

9. ช่อง IPM

10. รายการ Siampoptoday

 

Visitors: 9,090,084