การรับประกัน

สินค้ามีการรับประกันทุกชิ้น อุ่นใจได้ในระยะยาว

 

สินค้าอุปโภคทุกชิ้นบนเว็บไซ ต์ DENGO มาพร้อมกับการรับประกันสินค้า ลูกค้าจึงสามารถวางใจได้ว่าหากสินค้าชำรุดจากการใช้งาน ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมาให้เราเพื่อทำการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมตามเงื่อนไข โดย DENGO ยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ในกรณีที่สินค้าชำรุดเสียหายจากตัวสินค้าเอง หรือสินค้าไม่ตรงกับรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อ  ทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้าเองซึ่งเงื่อนไขของการรับประกันมีดังต่อไปนี้

 

กรณีส่งเคลมเนื่องจากสินค้าชำรุดเสียหายจากตัวสินค้าเอง 

 

 • ทำการติดต่อพร้อมส่งคืนภายใน 7 วัน
 • ต้องแนบใบเสร็จของตัวสินค้ามาด้วย
 • สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์  ครบถ้วน   
 • สินค้าต้องไม่ชำรุด เสียหายจากการใช้งานของผู้ซื้อ หรือมีรอยขีดข่วน ( เช่น TABLET, DVR )
 • บรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์
 • อุปกรณ์เสริมมีครบทุกชิ้น และอยู่ในสภาพดี
 • มีพลาสติกที่ใช้ห่อหุ้มสินค้าครบถ้วน

- สินค้ามีปัญหาจากกระบวนการผลิต เปลี่ยนเครื่องให้ใหม่ ภายใน 7 วันแรก หลังจากนั้นในระยะเวลาการรับประกัน ในกรณีเครื่องไม่ตกกระแทก ซ็อต หรือตกน้ำ  หากเครื่องมีปัญหาเกิดจากการผลิต ภายหลัง 7 วัน ทางเรายินดีบริการให้โดย ฟรีค่าแรง+ฟรีค่าอะไหล่ ยกเว้นค่าจัดส่ง

กรณีทางบริษัทส่งสินค้าไม่ตรงกับรายการที่สั่งซื้อ

 

 • ทำการติดต่อพร้อมส่งคืนภายใน 7 วัน
 • แนบใบเสร็จของตัวสินค้ามาด้วย
 • สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์  ครบถ้วน   
 • สินค้าต้องไม่ชำรุด เสียหายจากการใช้งานของผู้ซื้อ หรือมีรอยขีดข่วน ( เช่น TABLET, DVR )
 • บรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์
 • อุปกรณ์เสริมมีครบทุกชิ้น และอยู่ในสภาพดีและไม่ถูกแกะใช้
 • มีพลาสติกที่ใช้ห่อหุ้มสินค้าครบถ้วน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 9,216,025